Nieuws

Coronavirus… Wat met de verzekeringen hieromtrent?

mrt 11

Betaalt mijn hospitalisatieverzekering mijn medische onkosten terug indien ik besmet ben met het coronavirus?

Als u een hospitalisatieverzekering hebt onderschreven en u bent gehospitaliseerd omdat u besmet bent met het coronavirus, dan worden de kosten hiervoor gedekt. De algemene en tarifaire voorwaarden, afhankelijk van de onderschreven polis, blijven gelden. Raadpleeg deze zeker vooraf.

Als u een verzekering ambulante kosten hebt onderschreven, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze een curatief karakter hebben en erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.

 

Betaalt mijn hospitalisatieverzekering de onkosten terug die gelinkt zijn aan het opsporen van het coronavirus?

Als u een hospitalisatieverzekering hebt onderschreven, dan worden die opsporingskosten gedekt indien het onderzoek gevolgd is door een hospitalisatie. De algemene en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven niettemin van kracht. We vragen u dan ook deze te raadplegen voor elke hospitalisatie.

Als u een verzekering ambulante kosten hebt onderschreven, dan worden de medische onkosten (consultaties, geneesmiddelen, bloedafnames, …) die verband houden met het opsporen van het coronavirus gedekt, op voorwaarde dat deze een curatief karakter hebben en erkend zijn door de Belgische Sociale Zekerheid.

 

Ik ben besmet met het coronavirus en gehospitaliseerd in het buitenland. Kan ik vragen om naar België gerepatrieerd te worden?

Repatriëringen worden niet op basis van persoonlijke voorkeur uitgevoerd. Het is de arts aangeduid door uw verzekeraar die, in overleg met de behandelende geneesheer ter plaatse, bepaalt of een repatriëring noodzakelijk is en of u mag reizen.

 

Ik heb een verzekering Gewaarborgd Inkomen en ik ben besmet met het coronavirus. Kan ik een beroep doen op mijn waarborg?

Ja, u kan vragen of uw rente wordt uitbetaald indien er voldaan wordt aan de voorwaarden voorzien in uw contract.

We willen u er wel op wijzen dat u, als u ziek wordt in het buitenland, gedekt bent vanaf het moment dat uw ziekte geconstateerd is door een geneesheer in België (of door een geneesheer erkend door de Belgische consulaire autoriteiten in het geval van werkonbekwaamheid in een land binnen de EU anders dan België).

 

Ik heb een verzekering Gewaarborgd Inkomen, ik ben niet ziek maar wel in quarantaine geplaatst. Kan ik een beroep doen op mijn waarborg?

Nee, want uw werkonbekwaamheid is niet gelinkt aan een ziekte.

 

Wat dekt de reis- en annuleringsverzekering?

  • Reisverzekering (Allianz Assistance):

Word je tijdens je reis ziek van het Coronavirus dan worden uw medische kosten niet vergoed, behalve voor de Allianz Assistance Royal Service en World Royal Protection. Met beide jaarformules worden extra reis- en verblijfkosten voor andere reizigers vergoed tot een bepaalde limiet. De kosten voor een mogelijke verlenging van uw verblijf of repatriëring kunnen ook in aanmerking worden genomen. Check de algemene voorwaarden van uw polis.

  • Europ Assistance Reisverzekering:

Indien u in het buitenland ziek wordt, zal Europ Assistance u bijstaan en uw dossier verder opvolgen. Wij zullen de medische kosten ten laste nemen in overeenstemming met de onderschreven bijstandsformule, na onderzoek van uw dossier door onze arts.

Voor alle epidemieën, waaronder het Covid-19, zal Europ Assistance steeds de regels moeten naleven die door de plaatselijke overheden opgelegd zijn (bvb. toegang tot de steden of tot de hospitalen) en rekening moeten houden met de sanitaire voorschriften die door de bevoegde instanties worden uitgevaardigd (bvb. quarantaine).

Indien u niet ziek bent, maar enkel getroffen wordt door een quarantainemaatregel, raden wij u aan om contact op te nemen met uw touroperator, uw luchtvaartmaatschappij of uw hotel in verband met de verlenging van uw verblijf. Neem ook contact op met de Belgische consulaire vertegenwoordiging https://travellersonline.diplomatie.be/. In sommige gevallen zullen de Belgische overheden beslissen welke middelen zij inzetten om de Belgische reizigers te repatriëren. 

In dit artikel op onze blog vindt u meer info over dit onderwerp.

 

  • Annuleringsverzekering (Allianz en Europ Assistance):

Epidemieën en pandemieën zijn geen gedekte gebeurtenis van de reisannuleringsverzekering, behalve de Allianz Assistance Royal Service of World Royal Protection. De tijdelijke formules dekken geen annulering vanwege het Coronavirus (wij refereren hier naar de algemene voorwaarden van uw contract). Dus als je je reis naar een met het Coronavirus besmet gebied annuleert omdat je niet meer wilt reizen, dan worden deze kosten niet vergoed. 

  • Wat kan de reisorganisatie voor u doen?

In een aantal gevallen heeft u recht op vergoeding van de annuleringskosten van het reisbureau of touroperator of kunnen zij de reis voor u omboeken naar een andere bestemming. Neem hiervoor contact op met uw reisorganisator.

 

Heeft u nog meer vragen? Onderstaande webistes bieden heel wat informatie:

 

Disclaimer: bovenstaande raadgevingen zijn louter indicatief en zijn niet bindend noch voor Optisur Group noch voor de besproken verzekeringsmaatschappijen. De algemene, bijzondere en tarifaire verzekeringsvoorwaarden blijven van kracht. We vragen u dan ook deze te raadplegen of ons te contacteren.

Bronnen: www.info-coronavirus.be + www.who.int/health-topics/coronavirus/coronavirus + www.allianz-assistance.be + www.dkv.be + www.europ-assistance.be

 

 

 

 

Haal inspiratie uit onze inzichten

dec 11

Onderbreking van uw reis? Annuleer ook uw kosten

Komt die welverdiende vakantie eraan? U droomt nu al weg bij parelwitte stranden. Toch houdt u er best rekening mee dat een reis door omstandigheden geannuleerd of onderbroken kan worden. Dan heeft u veel kosten gemaakt waar u niets voor in de plaats krijgt. Telt u liefst in alle rust af naar uw reis? Met […]
Lees het artikel arrow_right_alt