Nieuws

Weet uw controleur hoeveel er op uw rekeningen staat?

jan 28

Banken moeten voortaan de saldi van de rekeningen van hun klanten meedelen aan het zgn. Centraal Aanspreekpunt (CAP). Weet uw controleur nu dus altijd hoeveel geld u op de bank heeft staan?

Wat is het CAP? Dat is een databank bij de Nationale Bank van België (NBB) die informatie centraliseert over bank- en betalingsrekeningen, financiële contracten, zoals leningen en leasingcontracten, en beleggingsverzekeringen. Die informatie wordt aan het CAP bezorgd door de banken, beursvennootschappen, verzekeringsmaatschappijen, enz.

Let op! Buitenlandse bankrekeningen moet u zelf melden aan het CAP.

Welke informatie? Het gaat om de identiteit van de rekeninghouders, volmachthouders en verzekeringnemers. Verder moeten aan het CAP belangrijke gebeurtenissen gemeld worden zoals de opening of afsluiting van een rekening, of de toekenning of intrekking van een volmacht. Sinds 31 december 2020 komt er iets bij, nl. de periodieke saldi van bank- en betaalrekeningen en het geglobaliseerde bedrag van financiële contracten.

Tip. Er moet nog bij KB vastgelegd worden wat de periodiciteit van de saldi is en onder welk bedrag de saldi niet meegedeeld moeten worden.

Wanneer heeft de fiscus inzagerecht? Aan de regels daarvoor verandert niets. De fiscus mag het CAP slechts raadplegen als hij aanwijzingen van belastingontduiking heeft, u wil taxeren op een zgn. indiciair tekort of wanneer er een verzoek tot bijstand komt van een buitenlandse staat. In de eerste twee gevallen moet hij de informatie bovendien eerst aan u vragen, en enkel als u niet of niet afdoende antwoordt, kan de fiscus om inzage in het CAP verzoeken.

Let op! De verplichting om eerst de informatie aan u te vragen geldt wel niet voor de ambtenaren van de Btw en van de Invordering.

Tip. De inzage is maar mogelijk met machtiging van een ambtenaar die ten minste de graad van adviseur-generaal heeft. Uw controleur kan dus niet zomaar op eigen houtje om het even wanneer kijken hoeveel er op uw rekeningen staat.

Banken en verzekeringsmaatschappijen moeten sinds 31 december 2020 de saldi van rekeningen, financiële contracten en beleggingsverzekeringen melden aan het CAP. De inzage blijft wel aan voorwaarden onderworpen. Uw controleur kan niet om het even wanneer zelf de saldi checken.

 

Bron: Dit advies komt uit:
Tips & Advies Belastingtips voor eenmanszaken

Johan Mondal

Haal inspiratie uit onze inzichten

jan 19

Wat betekent Joe Biden voor de belegger?

Dinsdag 19/01/2021: De Tijd: Marktenchat: Wat betekent Joe Biden voor de belegger? Het thema is dus inderdaad Joe Biden, die 20 januari de eed aflegt als 46ste president van de Verenigde Staten. Zijn economische plannen zijn in twee woorden kort samen te vatten: Act Big. We citeren even kandidaat-minister van Financiën Janet Yellen: De president […]
Lees het artikel arrow_right_alt
sep 23

Waarom is gespreid beleggen interessant?

Loont het om op regelmatige basis een (klein) bedrag te sparen? Ons inziens wel. We sommen hieronder enkele voordelen en aandachtspunten van gespreid beleggen op: 1. RegelmaatGespreid beleggen is beleggen op eigen tempo. Je blijft baas over de tijdstippen waarop er wordt belegd: maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks, … Een vast tijdstip is niet noodzakelijk maar heeft […]
Lees het artikel arrow_right_alt
mrt 11

Doe uw voordeel met het Coronavirus door verstandig te beleggen!

Momenteel verkopen veel beleggers op de beurs hun beleggingen in snel tempo. De koersen van deze aandelen gaan daarom fors lager. Bijvoorbeeld de S&P 500 is dan ook al meer dan 15% gedaald sinds begin 2020. Vorig jaar in 2019 waren deze aandelen nochtans met 31% gestegen. Bij daling van meer dan 10% van een beursindex spreekt […]
Lees het artikel arrow_right_alt