BELEGGINGSTIPS EN ADVIES

Beschermt goud tegen inflatie?

Wij belichten voor- en nadelen…

Vele websites die goud aanprijzen, toeteren dat alle fiatgeld mettertijd zijn waarde verliest, terwijl goud zijn waarde bewaart. En ze hebben deels gelijk. Geld moet koopkracht kunnen opslaan. Goud is daar met brio in geslaagd. Een dollarbiljet daarentegen lijkt jammerlijk te hebben gefaald. Wie goud in zijn matras had gestopt in plaats van dollarbiljetten, mag zich uiterst gelukkig prijzen. Maar klopt de vergelijking wel? Het korte antwoord is: nee.

Ten eerste is het evident dat euro- of dollarbiljetten sparen voor de lange termijn in een wereld van inflatie een slecht idee. De waarde van fiatgeld wordt per definitie uitgehold ten belope van de inflatie.

Ten tweede verwart de vergelijking de noties ‘geld’ en ‘belegging’. De essentiële rol van geld is fungeren als betaalmiddel. Geld moet instaan voor onze dagelijkse uitgaven. Het moet daarom liquide zijn en weinig riskant. Wie wil dat geld echt rendeert, moet het aan het werk zetten door het te ‘beleggen’ in waardepapier, aandelen of obligaties, of in harde activa. Tegenover het rendement van een belegging staat onvermijdelijk een relatief hoog risico.

Contant geld is geen spaargeld en zeker geen belegging. Indien de overheid alle monetaire discipline loslaat en hyperinflatie volgt, dan zal de waarde van je spaargeld vernitigd worden. Daarom mag je nooit meer spaargeld aanhouden dan strikt nodig is voor courante uitgaven en voor tegenslagen.

Wie het fundamentele onderscheid niet begrijpt, is een makkelijk slachtoffer voor de GoGo’s. Deze prijzen goud aan als een superieur alternatief voor het aanhouden van fiatgeld. Ze verwijzen naar fiatgeld als ‘valuta’ en naar goud als ‘geld’. Op die manier haspelen ze alles door elkaar.

Een probleem van goud: sinds de jaren 70 bedraagt de typische schommeling rond het gemiddelde – ook wel de ‘volatiliteit’ genoemd – van de goudprijs in dollar circa 28%. Daarmee is goud merkelijk volatieler dan de aandelenmarkt, die over diezelfde periode gemiddeld circa 17% per jaar schommelde. In een vrije markt is de volatiliteit van de goudprijs dus zeer hoog, wat goud ongeschikt maakt als spaarmiddel in een wereld waarin je moet betalen in fiatgeld. Cryptomunten idem dito. In die wereld is goud een belegging: geen geld maar een actief.

Speelt goud dan geen rol meer als geld in een wereld van fiatgeld? Toch wel. Goud mag dan wel zijn functie als geld hebben verloren, in oorlogstijd of in extreme marktomstandigheden heeft het zijn functie als noodgeld bewaard. Goud blijft van nature altijd de ultieme vorm van geld, dat vluchtelingen en burgers van ‘failed states’ met hyperinflatie een uitweg heeft gegeven om te overleven.

Bron: Heavy Metal – Jan Longeval