Vastgoed

Wij helpen u bij aan- of verkoop van vastgoed (appartement, woning, grond).

Kies via onderstaande blauwe knoppen uw invalshoek:

 

 

 

Optisur Estate VOF is een dochteronderming van Optisur Group en vastgoedmakelaar-bemiddelaar Eberhard Ferket –  BIV 501160 (België). 
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
BA en borgstelling via AXA Belgium (polisnr. 730390160)