Estate

Optisur schept duidelijkheid over beleggingsvastgoed…

 

Een vaak voorkomend misverstand is dat alle soorten vastgoed een goede investering zijn. Bijvoorbeeld een mooi ingericht appartement aan zee of een luxueuze villa kunnen heel aangenaam zijn om zelf in te wonen maar zijn zelden interessant als beleggingsvastgoed. Dit komt omdat bij een investering niet de emotionele maar wel de rationele elementen (zoals oppervlakte en doordachte inrichting) het meest bijdragen bij het uiteindelijke rendement. En als investering is het rendement uiteraard doorslaggevend (omdat u er toch niet zelf in woont). 

Kortom, investeringsvastgoed vereist een heel andere aanpak dan gewoon een pandje op een leuke locatie kopen en dan hopen op een meerwaarde op middellange of lange termijn. 

Daarom biedt Optisur u  tijdens een vrijblijvend gesprek antwoorden op onderstaande vragen:

 • Is vastgoed in een klimaat van langdurige lage rente interessanter geworden?
 • Kan vastgoed een interessante investering zijn in het kader van mijn pensioen of mijn financiële planning (successie)? 

Optisur schets u het rendement in functie van:

 • Functionaliteit
 • Risico
 • Kwaliteit
 • Kosten

Optisur helpt u op weg bij uw keuze:

 • Dient mijn investering voor eigen gebruik of als belegging?
 • Investeer ik in nieuw of bestaand vastgoed en waarom?
 • Wie is mijn uiteindelijke huurder en hoe vind ik die?
 • Wil ik zelf het beheer doen of liever geen last?
 • Hoe ga ik dat betalen? Best lenen of uit eigen vermogen?
 • Investeer ik alleen of met anderen (kinderen, partners)?
 • Wil ik ooit verkopen of wil ik doorgeven aan mijn kinderen?

Contacteer ons voor een afspraak.

 

 

 

 

 

 

Optisur Estate VOF is een dochteronderming van Optisur Group en vastgoedmakelaar-bemiddelaar Eberhard Ferket –  BIV 501160 (België). 
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
BA en borgstelling via AXA Belgium (polisnr. 730390160)