VASTGOEDFINANCIERING

Financier uw vastgoed met behulp van uw pensioenplan

Door uw pensioenplanning aan uw krediet te koppelen, kan u de eindwaarde van uw aanvullend pensioen vandaag reeds gebruiken voor een privé vastgoedproject.
U activeert hierdoor het eindkapitaal van je pensioenplan, uw vennootschap financiert het kapitaal van uw project, en u geniet zowel privé als professioneel het maximum aan voordelen.

  • Het concept

Bij een reconstitutiekrediet worden uw pensioenplan en hypotheek aan elkaar gekoppeld. Het pensioenplan vormt een waarborg voor het geven van een financiering. In plaats van één contract “pensioenplanning” te starten, worden er 2 contracten gestart: pensioenplanning (stap 1) en het bulletkrediet (stap 2). Deze worden daarna zorgvuldig gekoppeld (stap 3).

1. U start een pensioenplan op.

Als zelfstandige bouwt u een pensioenkapitaal op in een pensioenplan van de 2de pijler (IPT, VAPZ, RIZIV, POZ). Sommige maatschappijen staan ook kredieten toe in de 3de en 4de pijler (PSP, LTS en vrij sparen). U betaalt maandelijks of jaarlijks de spaarpremies en geniet hier een fiscaal voordeel op. Dit fiscaal voordeel kan oplopen tot 62% van uw investering. Naast een spaarcomponent kan u ook waarborgen toevoegen die u, uw zaak en uw gezin beschermen. Een pensioenplan kan vandaag nog veel meer bieden, nl. je kan het toekomstige kapitaal vandaag al gebruiken om jouw privéwoning of een ander vastgoedproject te financieren.

” Een pensioenplanning kan vandaag meer bieden dan een rendement. Je kan het toekomstig kapitaal vandaag al gebruiken om jouw privéwoning of een ander vastgoedproject te financieren.”

2. U vestigt een hypothecair krediet via een bulletcontract.

Je sluit een hypothecair krediet af, ongeacht of het nu gaat om aankoop of herfinanciering, een nieuw project of verbouwing, de eigen woning of een investeringspand, binnen- of buitenland. Het is wel belangrijk dat het pand een woonfunctie heeft en dat u voldoende eigen inbreng in het project voorziet.

Bij een klassieke mensualiteit los je zowel kapitaal als intresten af. Bij een bulletkrediet betaal je geen kapitaal af, maar betaal je enkel een gedeelte intresten. Het kapitaal wordt op einddatum van het contract in 1x uitbetaald.

3. U koppelt beide contracten

Uw pensioencontract wordt gekoppeld aan uw bulletkrediet. Het contract wordt als het ware in pand gegeven ter waarborg voor de samenstelling van dit kapitaal.

Het pensioenkapitaal zal op einddatum dienen om het openstaande kapitaal volledig terug te betalen. Aangezien het jouw zelfstandige activiteit of vennootschap is die dit voor jou jaarlijks of maandelijks opbouwt, is het deze die het kapitaal van de hypotheek voor jou terugbetaalt.

  • De voordelen

Soms wordt 1+1+1 = 6. De combinatie van deze 3 elementen genereren 6 werkelijke voordelen.

  • Bruto vennootschapsgeld en fiscaliteit vennootschap: bij een IPT betaalt jouw vennootschap de stortingen in jouw IPT met bruto geld, voor enige belasting. Deze stortingen zijn voor de vennootschap bovendien een zuivere bedrijfskost en dus fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting.
  • Activeer uw pensioenkapitaal: Kapitaal dat pas op pensioenleeftijd beschikbaar komt, kan vandaag al gebruikt worden. Het gaat bovendien niet enkel over de reserve van jouw pensioenplan, maar over de eindwaarde. Niet iedere verzekeraar staat dit toe: het is dus belangrijk om u goed te informeren bij de start.
  • Vastgoed in al zijn vormen: Het systeem is niet beperkt tot aankoop, maar is ook bruikbaar voor bouw, verbouwing of herfinanciering van een bestaand of nieuw pand. Bovendien komt niet enkel de eigen woning in aanmerking, maar ook 2de woningen en zelfs investeringspanden. De gronden of panden moeten enkel in de EER gelegen zijn.
  • Genereer een extra inkomen: als je een tweede pand aankoopt, kan je dit vrij verhuren. De inkomsten (huurgelden) die je ontvangt komen reeds privé binnen. Een 30-jarige bedrijfsleider kan op die manier een extra pensioenkapitaal genereren. Hierdoor verdubbelt al snel het pensioenvermogen tegen de pensioenleeftijd.
  • Flexibiliteit: Uw krediet ressorteert nog steeds onder de algemene wetgeving, en is dan ook net zo flexibel.  U kan ten alle tijden vervroegd aflossen, gedeeltelijk terugbetalen, herfinancieren, … de mogelijkheden blijven identiek. In een goed pensioenplan kunnen we hier een duidelijke planning opstellen op basis van dividenden en liquidatiereserves.
  • Uitbreidingen en combinaties: Het zijn niet enkel de IPTs die gebruikt kunnen worden voor de wedersamenstelling. Alle pensioenplannen zijn bruikbaar, dus ook de andere 2de pijler plannen (VAPZ, RIZIV, POZ), zelfs 3de pijler (Pensioensparen en Langetermijnsparen), en 4de pijler (niet-fiscale spaarplannen).

Heeft u vandaag een lopende pensioenplanning, en wil u te weten komen hoe u deze kan optimaliseren? Wenst u de mogelijkheden na te gaan voor de financiering van een nieuw project of de herfinanciering van uw  huidige kredieten?

Onze pensioenconsulenten berekenen het voor graag voor u. Heeft u vandaag nog geen pensioenplan 2de pijler dan vormt deze berekening de basis en gaan we daarna na of een vastgoedtransactie voor u rendabel kan zijn.

Bent u bedrijfsleider met een vennootschap? Gebruik uw vennootschap als hefboom, en contacteer ons voor een vrijblijvende berekening.Heeft u interesse en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte op maat?

Neem contact met ons op door dit formulier in te vullen.

Of bel met een van onze adviseurs: 09/326 74 74.  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Ook interessant voor u