BA MOTORRIJTUIGEN

Autoverzekering op naam van de ouders. Goed idee?

Een (verplichte) autoverzekering is voor jonge automobilisten een dure aangelegenheid. Men probeert hieraan dan ook wel eens te ontsnappen door de polis op naam van iemand anders (zo bv. een ouder) te zetten. Dit vonnis toont aan dat je dat maar beter niet doet.

  • Dure premies!

Voor jonge bestuurders is het heel moeilijk om een autoverzekering te bekomen. De ene verzekeraar rekent een onhaalbaar hoge premie aan, de andere weigert gewoon om je te verzekeren. Daarom durven ouders al eens die verzekering op eigen naam te nemen. Maar is dat zonder risico’s?

We gaan niet rond de pot draaien: met deze methode kan je weliswaar de verzekeringspremie gevoelig drukken, maar we raden het toch sterk af. Als een jongere namelijk een ongeval heeft aan het stuur van een auto die niet op zijn of haar naam verzekerd is, zal de verzekeraar zo goed als zeker een onderzoek starten om te bepalen of deze jongere regelmatig met die auto rijdt of niet. Als dat vermoeden wordt bevestigd, kan je ervan worden beschuldigd een valse verklaring te hebben afgelegd. Want de premie die je aan de verzekeraar betaalde, komt dan niet overeen met het reële risico die verzekerd werd.

  • Moet je dan de kosten zelf betalen?

Als de verzekeraar bepaalt dat je een valse verklaring hebt gedaan door de naam van je kind weg te laten of door het ‘gewoon’ als occasionele bestuurder op te geven terwijl je zoon of dochter de hoofdgebruiker van de wagen is, dan is de kans groot dat de maatschappij zich tegen je zal keren en naar de rechter stappen. Ze zal wel het eventuele slachtoffer vergoeden, maar die kosten worden daarna INTEGRAAL bij jou verhaald. Wees daarom eerlijk en volledig wanneer je een verzekeringscontract afsluit: elke vergissing of weglating kan je zeer duur komen te staan, zelfs al was dat niet eens je bedoeling.

  • Dit vonnis toont aan dat je dat maar beter niet doet.

Een jongeman wilde een autoverzekering afsluiten. Geconfronteerd met de kostprijs daarvan werd de moeder van de jongeman uiteindelijk opgegeven als ‘de gebruikelijke bestuurderʼ. Het gevolg hiervan was dat de verzekeringspremie heel wat lager kwam te liggen. Een tijdje later had de jongeman een ongeval met de wagen. De verzekeraar, die erachter kwam dat de moeder geenszins de gebruikelijke bestuurder was, vroeg aan de rechtbank om de polis nietig te verklaren.

Wat besliste de rechtbank?

De verzekeraar kreeg van de rechtbank gelijk. Hierbij wees de rechtbank er op dat een verzekeringnemer verplicht is om aan de verzekeraar de gegevens mee te delen die een invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico. In dit geval voldeed de verzekeringsnemer daaraan niet. Meer bepaald werd de identiteit van de gebruikelijke bestuurder van de wagen verzwegen en werd zelfs een ‘valseʼ naam opgegeven.

Dus…

Hoewel een autoverzekering voor een jonge bestuurder heel wat geld kost, probeer je dit maar beter niet te omzeilen. Geef op het moment dat je de verzekering aangaat duidelijk en waarheidsgetrouw aan wie er met de auto zal rijden. Als je dat niet doet en ‘liegtʼ riskeer je dat de verzekering nietig wordt verklaard. Raak je betrokken bij een verkeersongeval dan riskeer je niet verzekerd te zijn en de schade zelf te mogen ophoesten. Gaf je onopzettelijk verkeerde informatie dan kan het gebeuren dat de verzekeraar maar een deel van een eventuele schade vergoedt.

Pol Brugge, 6 juni 2008, RW, 2011-12, 538Heeft u interesse en ontvangt u graag een vrijblijvende offerte op maat?

Neem contact met ons op door dit formulier in te vullen.

Of bel met een van onze adviseurs: 09/326 74 74.  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.